CBF-Erkenningspaspoort

On Wheels

Het voor mensen afhankelijk van een rolstoel mogelijk maken om van een onbezorgde vakantie of dagje uit te genieten.

Dit willen we oplossen

Net als iedereen, ook mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of met iemand die rolstoel afhankelijk is, in de gelegenheid stellen gebruik te maken van een van onze rolstoel aangepaste vakantie- of vervoermiddelen voor een onbezorgde vakantie of dagje uit.

Dit is waar we trots op zijn

Begonnen eind 1997 met niets, nu 25 jaar later beschikken wij over 3 aangepaste campers, 2 aangepaste chalets, 3 rolstoelbussen, een unieke motor met zijspan voor elektrische rolstoel en rondvaartboot met de ligplaats in Westland. Inzet van vrijwilligers en zonder subsidie.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

12

Erkend sinds

01 oktober 2019

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 105.035

Iedereen die afhankelijk is van een rolstoel of met iemand die rolstoel afhankelijk is, in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een van onze rolstoel aangepaste vakantie- of vervoermiddelen voor een onbezorgde vakantie of dagje uit.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 86.711

  1. Fondsenwerving bestaande uit oa - (vermogens) fondsen; - vriendenclubs; - donateurs; - particulieren initiatieven; - initiatieven SOW.
  2. Degene die afhankelijk zijn van een rolstoel een van onze aangepaste vakantie- of vervoermiddelen beschikbaar te stellen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 112.687

Fondsenwerving voor het uitvoeren van nieuwe projecten, het in stand houden van de vakantie- en vervoermiddelen en de continuïteit van de stichting waarborgen. Het beschikbaar stellen van onze aangepaste vakantie- en vervoermiddelen is tegen kostprijs.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?