CBF-Erkenningspaspoort

Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

Rechtstreekse financiële en materiële steun voor het streekziekenhuis Wenchi Hospital in Ghana

Dit willen we oplossen

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital wil met name financiële ondersteuning bieden op het gebied van infrastructuur van het ziekenhuis (kliniekgebouwen en huisvesting medische staf en personeel) en opleiding van artsen specialisten.

Dit is waar we trots op zijn

In de 25 jaar van ons bestaan hebben we in totaal voor meer dan een half miljoen euro aan het ziekenhuis kunnen doneren. Dit door zo min mogelijk kosten te maken: 99,5% van de fondsen die we werven gaat rechtreeks naar het ziekenhuis.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Ghana

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2023

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Patiënten

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 18.500

Een zelfstandig en financieel onafhankelijk Streekziekenhuis in Wenchi Ghana dat in staat is om te voorzien in een goede gezondheidszorg op alle nodige gebieden voor Wenchi en wijde omgeving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 17.500

  1. Het bestuur van Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital, 6 onbezoldigde leden en een adviseur, werven fondsen voor het ziekenhuis.
  2. In direct en regelmatig overleg met het management van het ziekenhuis worden keuzes gemaakt waaraan de gelden besteed worden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 18.290

We bouwen op jaarlijkse donaties van meer dan 100 trouwe particuliere donateurs. Er worden speciale wervingsactiviteiten georganiseerd en met enige regelmaat worden Goede Doelen Organisaties benaderd met een verzoek om steun voor een specifiek omschreven project.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?