CBF-Erkenningspaspoort

Ondersteuningscentrum 'De IJssel'

Het ondersteunen van mensen die (in)direct betrokken is bij kanker waarbij formele en informele zorg samenwerken.

Dit willen we oplossen

Mensen met kanker of hun naasten bijstaan nadat formele behandelingen zijn gestopt. Dit is juist het moment van verwerking waar het Inloophuis een bijdrage in levert in activiteiten en ontspanning naast een luisterend oor met als doel om het leven weer op de rit te krijgen.

Dit is waar we trots op zijn

De vele vrijwilligers (+/- 60) die aan ons weten te binden, die iets met de doelgroep hebben en 100% inzet geven om de doelgroep te ondersteunen en eigenwaarde terug te geven.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2019

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 137.642

De kloof tussen formele zorg (ziekenhuis) en het traject daarna versterken om mensen met kanker (of hun naasten) weer te helpen in hun dagelijks leven de draad op te laten pakken. Er is ruimte voor emotie en ontspanning wat leidt tot meer redzame mensen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 135.628

  1. Wij werken met vrijwilligers en twee coordinatoren die de mensen opvangen. Daarnaast sluiten professionals aan bij activiteiten.
  2. Door formele en informele zorg bij elkaar te brengen komt bewustwording. Dit doen we met ziekenhuizen en huisartsen als ambassadeur.
  3. Diverse activiteiten aan te bieden als wandelgroepen, yoga, tai-chie, informatieavonden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan kanker.
  4. We organiseren fairs, golftoernooien en werken samen met Rotary om funding binnen te halen om doelen te bereiken.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 190.146

Fundraising, subsidie lokale overheid, Bijdrage KWF en het IPSO.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?