CBF-Erkenningspaspoort

One Hope Malawi

De stichting heeft als missie om de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen (o.a. in Malawi) te bevorderen.

Dit willen we oplossen

Wij willen de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen in oa Malawi verhogen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij doen dit door het succesvol uitvoeren van projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen, landbouw, klimaat-veranderingen en loopbaanbegeleiding.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Malawi

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 augustus 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 149.306

Stichting One Hope Malawi vindt dat lokale gemeenschappen, onder andere in Malawi, in staat gesteld moeten worden om samen te werken aan zelfredzaamheid, door te helpen de leefomstandigheden te verbeteren.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 127.420

  1. Onderwijs: We willen er voor zorgen dat veel meer kinderen onderwijs volgen.
  2. Gezondheid: er worden waterputten voor schoon drinkwater en projecten voor verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater.
  3. Landbouw: we zetten in op kwaliteitsverbetering van de landbouw door educatie en hulp.
  4. Klimaatverandering: herbebossing, preventie voor extreme droogte en overstromingen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 148.622

Donaties, giften en subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?