CBF-Erkenningspaspoort

Ontmoeting

Samen met kwetsbare mensen die de verbinding zijn kwijtgeraakt werken aan hersteld leven door van en met elkaar te leren.

Dit willen we oplossen

Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, zoals dak- en thuislozen en ex-gedetineerden.

Dit is waar we trots op zijn

Onze 1092 vrijwilligers delen liefde vanuit een bewogen en gelovig hart. Samen met 238 betaalde krachten werken ze aan herstel van mensen. Dit vanuit verschillende locaties in Nederland. Onze donateurs helpen ons om nét die stap extra te kunnen zetten die nodig is.

Medewerkers

150,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

1086

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 15.823.121

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in goede richting kunnen zetten. Dit doen we door Ontmoetingnetwerken en professionele (ambulante) begeleiding.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 12.210.052

  1. Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwerken van getrainde vrijwilligers die cliënten helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
  2. Beschut Wonen. Dit zijn locaties met woonruimte en kantoorruimte waar cliënten professionele ambulante begeleiding krijgen.
  3. Veldwerk en bemoeizorg. Dak- en thuislozen krijgen directe praktische hulp. We zoeken naar passende hulpverlening.
  4. Door ontwikkelen Label Forensische Zorg. Meer aandacht voor begeleiding van mensen met een justitiële maatregel in- en extern.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 15.798.721

Naast financiering vanuit WMO, subsidies en andere financiering, werven wij fondsen bij particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen. Plaatselijke comités werven inkomsten door acties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?