CBF-Erkenningspaspoort

Openluchtmuseum

Wij presenteren,verzamelen en bewaren verhalen, tradities, gebouwen, voorwerpen, gewassen die in relatie staan tot het dagelijks leven in NL

Dit willen we oplossen

Wij hebben de overtuiging dat geschiedenis kan verbinden. Door van en over een ander te leren, krijgen we meer inzicht in onszelf en begrip voor elkaar. Zo bouwen we samen aan een mooiere toekomst waarin iedereen kan meedoen.

Dit is waar we trots op zijn

De programmering van Het Nederlands Openluchtmuseum is actueler dan ooit. In 2022 openden wij de Anton de Kom tentoonstelling en het themajaar Vrijheid. Ook openden wij Vakantiehuis Warnsveld ihkv het thema Vrijheid.

Medewerkers

243

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

301

Erkend sinds

01 augustus 2006

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 27.303.127

Naar een beter begrip van onszelf in het dagelijks leven, naar een betere omgang met elkaar en naar een betere omgang met onze omgeving.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 22.048.877

  1. Jaarlijks 1 nieuwe tentoonstelling.
  2. Jaarlijks 1 of enkele upgrades of nieuwe presentaties.
  3. Themaroutes en weekend- en vakantieprogrammering, inclusief Zomeravonden
  4. Collectievorming en kennisuitwisseling

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 27.897.101

Structurele subsidie OCW en projectsubsidies fondsen, sponsoring, horeca en publieksinkomsten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?