CBF-Erkenningspaspoort

Operatie Mobilisatie

Wij willen bruisende gemeenschappen van Jezus-volgers zien ontstaan onder de minst bereikte mensen.

Dit willen we oplossen

Er zijn vele mensen en zelfs hele bevolkingsgroepen in de wereld die nog nooit het evangelie van Jezus hebben gehoord. Of mensen nu in armoede of rijkdom leven, zonder Jezus te kennen, leven mensen niet ten volle in deze wereld en is er geen hoop voor het eeuwige leven.

Dit is waar we trots op zijn

In de afgelopen 60 jaar is Operatie Mobilisatie (OM) werkzaam geweest met meer dan 200.000 werkers in meer dan 100 verschillende landen. Door dat werk hebben meer dan 200 miljoen mensen persoonlijk het Evangelie gehoord en zijn duizenden lokale kerken gesticht.

Medewerkers

19

Actief gebied

130 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2008

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.088.018

Onder elke bevolkingsgroep in de wereld en binnen bereik van iedereen is er een gemeenschap van mensen die Jezus kennen en bekendmaken zodat ieder mens de kans heeft om met het evangelie van Jezus in aanraking te komen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.662.551

  1. Werven van christenen die naar de onbereikte bevolkingsgroepen willen gaan om het evangelie te verspreiden
  2. Werven van financien voor de verspreiding van het evangelie en daarvoor ondersteunende hulpverleningsprojecten
  3. Opzetten van getuigende christen gemeenschappen onder de onbereikten in Nederland

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.048.950

De inkomsten van OM Nederland bestaan voor ongeveer tweederde uit giften van particuliere donateurs en voor een kwart uit giften van andere organisaties zonder winststreven. Giften van bedrijven zijn goed voor ruim 8 procent van one inkomsten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?