CBF-Erkenningspaspoort

Orange Babies

Orange Babies vecht mee om de wereldwijde hiv-doelen in 2030 te behalen. Wij richten ons hierin op de meest kwetsbare groepen.

Dit willen we oplossen

Adolescenten zijn op dit moment de meest kwetsbare groep in relatie tot hiv-besmetting. Om deze reden heeft de stichting als doel om kinderen en jongeren in Zuidelijk Afrika te voorzien van (primaire) educatie en voorlichting over hiv-overdracht, zodat hun kansen worden vergroot.

Dit is waar we trots op zijn

In 2019 bestond Orange Babies 20 jaar en zijn er 500.000 kinderen hiv-vrij ter wereld gekomen. De gebieden waar wij werkzaam zijn de hiv-transmissie van moeder op kind onder de 2% ligt. Dat we jaarlijks 3.000 kinderen op onze projecten voorzien van educatie.

Medewerkers

4,2

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2007

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 786.346

Orange Babies wil een ‘movement’ creëren waarin alle kinderen worden aangemoedigd om een 'Champion' te worden. Aangevoerd en ondersteund door lokale jongeren (de Champions Youth groups) om hun eigen kracht te ontdekken en bij te dragen aan positieve veranderingen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 596.310

  1. Voorlichting met als doel het verhogen van bewustzijn onder adolescenten over hiv en seksuele gezondheid.
  2. Toegankelijk maken van (primaire) educatie.
  3. Onderwijs, veiligheid,psychosociale hulp en dagelijkse ondersteuning bieden aan baby's,kinderen en adolescenten die door hiv getroffen zijn.
  4. Testen en linken aan zorg: het verbeteren van toegang tot testfaciliteiten, het bieden van ondersteuning bij medicatie-adherentie.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 913.357

Onze gelden ontvangen wij via sponsoren, donateurs, acties van derden, giften en de fondsenwervende evenementen die Orange Babies organiseert.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?