CBF-Erkenningspaspoort

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen in onze samenleving.

Dit willen we oplossen

Iedereen doet ertoe. Daarom zetten wij ons, mét sociaal initiatiefnemers, in voor een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt.

Dit is waar we trots op zijn

In de meer dan 20 jaar die we nu bestaan, konden we ruim 100.000 sociale initiatieven steunen. Daar zijn we trots op. Zíj doen ertoe. Net als de zelfs meer dan 100.000 mensen die zich jaarlijks als vrijwilliger inzetten voor anderen tijdens NLdoet, Burendag of als maatje.

Medewerkers

58,2

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

82471

Erkend sinds

01 oktober 2005

Sector

Welzijn

Doelgroepen

14 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 36.414.655

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen in onze samenleving. Daarom steunt het sociale initiatieven waar mensen zorgen voor elkaar en zich inzetten voor meer gelijke kansen en hun eigen buurt. Want iederéén doet ertoe.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 33.126.262

  1. We steunen sociale initiatieven met geld en versterken hen met kennis en een netwerk.
  2. Met landelijke mobilisatieprogramma’s NLdoet, Burendag en Maatjes Gezocht activeren we mensen om zich in te zetten voor anderen in de buurt.
  3. Met groepen sociale initiatieven werken we in meerjarige programma’s aan maatschappelijke oplossingen, gericht op versterking en verbinding.
  4. We geven een podium aan sociale initiatieven en vragen aandacht voor maatschappelijke sociale thema’s.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 28.381.273

We zijn een hybride fonds. Dat wil zeggen dat wij een fondsenwervende instelling zijn, maar ook een eigen vermogen hebben. Wij ontvangen donaties van loterijen, particulieren, bedrijven en samenwerkingspartners. Ook hebben wij inkomsten uit het vermogen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?