CBF-Erkenningspaspoort

Papoeajeugd naar School

Zelfstandig in levensonderhoud kunnen voorzien van Papoeakinderen, zonder afhankelijkheid van buitenlandse steun.

Dit willen we oplossen

Gebrek aan goed onderwijs in Papoea. We steunen jonge kinderen uit arme gezinnen met een beurs, zodat zij basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Dit is waar we trots op zijn

In de ruim 25 jaar dat we nu bestaan, hebben we vele kinderen gesteund in hun behoefte aan onderwijs. Dit leidt inmiddels tot geschoolde mensen die in hun levensonderhoud kunnen voorzien en soms een publieke functie bekleden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 44.607

Jongeren voorzien van voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 38.979

  1. Verstrekken van beurzen aan kinderen in Papoea
  2. Intensief contact met het lokale bestuur ter plaatse dat de middelen ontvangt en verdeelt
  3. Fondsenwerving
  4. Actieve houding richting onze sponsors

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 87.174

Vaste, jaarlijkse donaties van donateurs, en (steeds meer) eenmalige donaties op basis van geformuleerde projecten die organisaties willen steunen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?