CBF-Erkenningspaspoort

ParkinsonNL

Versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson; impact creëren door financieren van onderzoek, innovatie en voorlichting.

Dit willen we oplossen

Door het stimuleren en subsidiëren van onderzoek naar preventie, behandeling en genezing, van innovatie en voorlichting over parkinson(isme) en van projecten over de sociale en maatschappelijke impact van de ziekte, willen we uiteindelijk 'een wereld zonder parkinson' bereiken

Dit is waar we trots op zijn

ParkinsonNL is hét gezondheidsfonds in NL als het om parkinson(isme) gaat en wordt breed gedragen door (landelijke organisaties van) patiënten, zorgverleners en parkinsononderzoekers, verenigd in Parkinsonalliantie Nederland. Inmiddels compleet team van 11 en groei inkomsten.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 oktober 2021

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 2.599.216

In 2030 willen we met nieuwe kennis flinke stappen hebben gezet in het voorkomen en het afremmen van de ziekte en een sterk verbeterd leven voor mensen met parkinson. Door grensverleggend onderzoek, baanbrekende innovaties, vroegtijdige herkenning en meer bewustwording van impact

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 1.828.677

  1. Door fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek vergroten we onze kennis naar de oorzaken van en oplossingen voor parkinson(isme)
  2. Door innovatieve projecten (relevant voor mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij) verhogen we kwaliteit van leven en van zorg
  3. Door voorlichting delen we kennis over wetenschappelijk een maatschappelijke aspecten van (leven met) parkinson met een breed publiek
  4. Door fondsenwerving weten we steeds meer middelen in te zetten ten behoeve van onze kerndoelen innovatie, voorlichting en vooral onderzoek

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 2.232.051

We streven een brede mix van inkomstenbronnen na en willen een warme relatie opbouwen met onze achterban. We verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, erflaters, familie- en vermogensfondsen, stichting en bedrijven (met ook publiek private samenwerking)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?