CBF-Erkenningspaspoort

PAX

Het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, beëindigen van gewapend conflict en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen.

Dit willen we oplossen

PAX werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. PAX werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn.

Dit is waar we trots op zijn

-2017: campagne tegen kernwapens/Nobelprijs voor Vrede -2023: twee milities van de LRA (Congo) leggen wapens neer. 160 mensen hebben de rebellenkampen verlaten. Meer veiligheid voor 10.000-en burgers -2023: strafzaak oliebedrijf Lundin/Zweden i.v.m. oorlogsmisdaden Soedan

Medewerkers

97

Actief gebied

14 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2009

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 17.326.502

Preventie en oplossen van oorlogen en gewelddadige conflicten en respect voor mensenrechten bewerkstelligen

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 14.947.781

  1. Bevorderen van burgerveiligheid
  2. Tot stand brengen van dialoog tussen antagonistische bevolkingsgroepen
  3. Mitigeren van factoren die oorlog en geweld bevorderen, zoals wapenhandel en misbruik van natuurlijke hulpbronnen
  4. Ondersteunen van plaatselijke vredesactivisten en het voeren van internationale campagnes.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 17.413.669

PAX ontvangt o.a. inkomsten van overheden en instellingen als de Nationale Postcode Loterij en uit particuliere fondsenwerving

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?