CBF-Erkenningspaspoort

Pax Kinderhulp

Kinderen die in moeilijke omstandigheden leven de kans bieden om even écht kind te zijn en vertrouwen in een betere toekomst geven.

Dit willen we oplossen

Kinderen worden door allerlei oorzaken zoals oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in hun toekomstperspectief bedreigd en missen de mogelijkheid eens écht onbezorgd kind te zijn en te zien dat het ook anders kan.

Dit is waar we trots op zijn

Reacties - soms jaren later - van voormalige gastkinderen die vertellen met hoeveel liefde ze terugkijken op de vakanties in Nederland en hoe die vakanties en vooral de relatie met het gastgezin hun verdere leven positief hebben beïnvloed.

Medewerkers

0,15

Actief gebied

4 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 160.803

Kinderen kunnen ontspannen en krijgen vertrouwen in de mogelijkheid van een betere toekomst.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 129.338

  1. Aanbieden van vakanties met liefdevolle opvang bij vakantiegezinnen of in groepsaccommodaties in Nederland.
  2. Aanbieden van vakanties of opvang in groepsaccommodaties in het land van herkomst.
  3. Ondersteuning van kinderen uit Oekraine, door opvang van gezinnen in Nederland maar ook door hulpgoederen in het land zelf uit te delen.
  4. --

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 170.836

Inkomsten komen voornamelijk uit centrale en lokale sponsoring, bijdrage van kindertehuizen, gemeentelijke instantie Berlijn, kerkelijke instellingen en particulieren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?