CBF-Erkenningspaspoort

Peerke Donders Stichting

Geef een leprapatiënt een betere toekomst!

Dit willen we oplossen

Het helpen bij het bestrijden van de gevolgen van lepra aan mensen in Zuid-Oost Azië. Nadat de infectie bij iemand genezen is, zijn mensen door de opgelopen zenuwschade vaak slecht in staat zichzelf te redden en wordt men buiten de gemeenschap geplaatst (stigmatisering).

Dit is waar we trots op zijn

Dat we al ruim 20 jaar voor lepra-patiënten protheses laten maken en onderhouden. De herwonnen mobiliteit stelt ze in staat om weer deel te nemen aan het sociale leven. Ook zijn we trots op het feit dat veel kinderen van leprapatiënten een opleiding volgen of al afgerond hebben.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2010

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 40.423

Mensen hun mobiliteit terug te geven (m.b.v. protheses) en hen de vaardigheden te leren om te gaan met hun handicap. Het sociale vangnet te vergroten door de kinderen van leprapatiënten naar school te laten gaan en/of ze een start up te geven als ondernemer.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 37.657

  1. Nieuwe protheses aanmeten, maken en onderhouden.
  2. Financiering van onderwijs aan kinderen van leprapatiënten, het stimuleren en monitoren van de voortgang er van. Basis-, Middelbaar en Uni-
  3. Het (laten) uitvoeren van aanpassingen in de woning, het laten bouwen van een aangepaste woning.
  4. Het verstrekken van microkredieten, ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 27.450

1) Van een beperkt aantal vaste donateurs die (meestal) de nieuwsbrief ontvangen. 2) Van donateurs die ons een aftrekbare jaarlijkse gift doneren, middels een schenkingsovereenkomst. 3) Van / Uit een legaat of erfenis.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?