CBF-Erkenningspaspoort

PIMMA

Pimma bouwt basis-/vakscholen om hiermee kinderen een perspectief te bieden en bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling.

Dit willen we oplossen

Pimma zamelt geld in voor de bouw van basisscholen in Midden-Amerika. Op die manier genereert Pimma onderwijs en daarmee mogelijkheden voor kansarme kinderen. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met vertegenwoordigers van regionale kennisinstellingen.

Dit is waar we trots op zijn

11 scholen gebouwd in 25 jaar, waardoor in totaal meer dan 30.000 kinderen basisonderwijs hebben ontvangen. Met de bouw van een vakschool wordt daar een plus aan gegeven.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2013

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 264

Pimma creëert kansen voor kinderen in de buitengebieden van Midden-Amerika. en met name in Guatemala.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ -2.000

  1. Bouw van scholen in buitengebieden in Midden-Amerika en bewustwording in regio om samen aan de slag te gaan.
  2. Alleen geld e.d. ophalen is niet voldoende. Het gaat ook om bewustwording in onze eigen regio hier. Samen voor de wereld.
  3. Bewustwording van 'daar' (samenwerking met en uitvoering bij de lokale partijen)
  4. Fondsenwerving naast het mogelijk maken van transfer van expertise en mogelijk materialen voor de inrichting van de scholen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.209

Naast het verwerven en behouden van sponsoren en donateurs organiseren we acties gericht op bewustwording en het binnenhalen van middelen. Ook samenwerking met andere organisaties is van toenemend belang. de SDG's van de VN zijn hierbij verbindend.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?