CBF-Erkenningspaspoort

Plan International Nederland

Een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben.

Dit willen we oplossen

Elke dag worden wereldwijd de rechten van kinderen geschonden. Vooral meisjes worden stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International beschermt kinderen – met name meisjes – en geeft hun de kans om zich te ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

Door de activiteiten van Plan International (waar Plan International in Nederland onderdeel van is) kregen het afgelopen jaar 5,922,249 meisjes onderwijs en zijn 5,623,770 meisjes beschermd van rechtenschendingen als kindhuwelijken, besnijdenis en uitbuiting.

Medewerkers

103,7

Actief gebied

55 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 60.746.000

Plan International staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 55.871.000

  1. Projecten gericht op het wegnemen van barrières als kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan.
  2. Het vergroten van toekomstkansen van meisjes door projecten gericht op onderwijs en toegang tot werkgelegenheid.
  3. Noodhulp en bescherming van kinderen bij rampen en bijdragen aan wederopbouw.
  4. Duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen aanbrengen in de levensomstandigheden van kinderen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 66.062.000

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties (NPL) en subsidies vanuit de overheid (NL en EU).

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?