CBF-Erkenningspaspoort

Platform voor Freelance Musici

Stichting Platform voor Freelance Musici streeft naar een duurzame muziekpraktijk door op te komen voor de kwetsbaarste groep in de muziek.

Dit willen we oplossen

Nederland heeft freelance musici hard nodig! Zonder freelance musici klinkt er geen live muziek. We willen daarom dat er direct een einde komt aan structurele onderbetaling en onveilige arbeidsomstandigheden van freelance musici.

Dit is waar we trots op zijn

Het PvFM heeft ervoor gezorgd dat freelance musici op de kaart kwamen en heeft de arbeidsvoorwaarden aanzienlijk verbeterd voor o.a. orkestremplaçanten en voor freelance operakoorzangers. Het PvFM is zichtbaar in alle media en durft op te komen voor freelance musici.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2023

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Overig

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 6.014

Een kwalitatief hoogstaande en duurzame muziekpraktijk. Freelance musici moeten daarom een eerlijk bestaan op kunnen bouwen. Ze moeten een hypotheek kunnen afsluiten; een pensioen opbouwen; zich ziek kunnen melden en ze moeten zonder angst voor de toekomst kunnen leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 5.345

  1. We faciliteren een onderlinge dialoog waarbij freelance musici elkaar versterken. Hiervoor gebruiken we o.a. onze besloten Facebookgroep.
  2. We onderhouden goede contacten met lobbygroepen, politici, belangenbehartigers en vakbonden en werken waar nodig nauw samen.
  3. We schrijven open brieven, verschijnen in diverse media (krant, tv en radio) en zijn zeer actief op social media.
  4. Waar mogelijk laten we het perspectief van de freelance musici zien. We geven informatie aan onze achterban en zorgen voor verbinding.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 13.689

Het PvFM heeft op dit moment nog weinig inkomsten en het bestuur werkt als vrijwilligers. Bijdragen van musici leveren jaarlijks €10.000,- op. De groep waar we voor opkomen is arm, daarom zoeken we naar donaties van mensen en organisaties die muziek belangrijk vinden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?