CBF-Erkenningspaspoort

Plons

Het organiseren en aanbieden van watersport activiteiten voor mensen in de samenleving die door ziekte of beperking 'buiten de boot vallen'

Dit willen we oplossen

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om hen op deze manier een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier vormt de basis van de activiteiten

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Plons is een toonaangevende organisatie op het gebied van aangepast watersporten en in het bijzonder voor het (wedstrijd)zeilen voor mensen met een beperking. De stichting draait alleen op de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. Plons draagt bij aan sociale inclusie.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

150

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 30.128

Met het aanbieden en bevorderen van deelname door voornoemde doelgroepen aan watersportactiviteiten, beoogt de Stichting meer in het bijzonder bij te dragen aan de revalidatie, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van deelnemers en vrijwilligers.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 22.327

  1. Organiseren en/of aanbieden van aangepaste watersportactiviteiten voor mensen met een beperking en/of achterstand tot de maatschappij.
  2. Organiseren en/of aanbieden van wedstrijden en wedstrijdzeilen voor mensen met een beperking en/of achterstand tot de maatschappij
  3. Begeleiden en/of ondersteunen, in de ruimste zin van het woord, van soortgelijke stichtingen in het aanbieden van aangepaste watersporten.
  4. Het uitdragen van de meerwaarde van watersport voor mensen met een beperking.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 26.527

Alle gelden werven we zelf via giften en donaties, waarbij behoefte en werving in overeenstemming zijn. Wij ontvangen geen subsidie of structurele ondersteuning - De continuïteitsreserve betreft onze liquide middelen - De bestemmingsreserves betreft onze boten en materialen

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?