CBF-Erkenningspaspoort

Quiet Community Maastricht

Armoede bespreekbaar maken, bewustwording vergroten, armoede verzachten en versterken van mensen die leven in armoedesituaties.

Dit willen we oplossen

Armoede is niet alleen te weinig geld, maar heeft invloed op alle levensdomeinen. Mensen die langdurig in armoede leven raken geïsoleerd en worden inactief. Een negatieve spiraal waar ze zelf niet meer uit komen en daardoor het geloof in zichzelf en de toekomst verliezen.

Dit is waar we trots op zijn

In de korte tijd dat we bezig zijn, zien we al wat de Quiet met mensen doet: persoonlijke groei, bijstellen van het negatieve beeld over zichzelf. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de belangeloze bijdrage van meer dan 100 lokale ondernemers.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2018

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 135.426

Mensen worden weer gezien en doen actief mee in de samenleving. Ze komen in aanraking met andere sociale netwerken, worden gestimuleerd en geïnspireerd. Gaan hun talenten weer (her)ontdekken en zetten die in voor elkaar en de maatschappij.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 84.953

  1. Vertellen: actief vertellen wat arm zijn in Nederland betekent, stigma wegnemen en solidariteit vergroten.
  2. Verzachten: lokale ondernemers stellen gratis producten en diensten ter beschikking voor de doelgroep.
  3. Versterken: mensen weer in hun kracht laten komen, als vrijwilliger, in werkervaringsplekken of anders.
  4. Verbinden: versterken van de onderlinge samenwerking tussen de vele armoede-initiatieven in Maastricht.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 115.013

Wij ontvangen bijdragen via lokale en nationale fondsen en particulieren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?