CBF-Erkenningspaspoort

Quina Care

Het verlenen van toegankelijke en passende eerste en acute tweedelijns medische zorg in het rurale Amazone gebied van Ecuador.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van medische zorg in die rurale gebieden van het Amazone regenwoud waar tot op de dag van vandaag nog geen toegankelijke goede zorg is.

Dit is waar we trots op zijn

Op 7 november 2021 is het ziekenhuis geopend. In deze eerste fase is gestart met een polikliniek, spoedeisende hulp, apotheek en laboratorium. Op 1 juli 2023 zullen de verpleegafdelingen worden geopend en kunnen we ernstig zieke mensen 24/7 verplegen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Ecuador

Vrijwilligers

13

Erkend sinds

01 december 2020

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Patiënten

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 178.958

De gezondheidssituatie van de lokale bevolking verbeteren. De zorg moet te allen tijde voor iedereen bereikbaar zijn. Essentieel hierbij is het verlenen van verloskundige zorg en het uitvoeren van spoedoperaties in ons eigen ziekenhuis.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 176.872

  1. Het verlenen van eerste en acute tweedelijns zorg 24 uur per dag 7 dagen per week inclusief verloskundige zorg en spoedoperaties
  2. Het verlenen van poliklinische follow-up van patiënten met chronische aandoeningen
  3. Het zorgen voor een adequate voorraad van medicijnen en middelen
  4. Het geven van onderwijs aan personeel

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 237.176

Donaties van particulieren en bedrijven, donaties van stichtingen en vermogensfondsen, Wilde Ganzen voor het aanvragen van een suppletie, sponsoracties, jaarlijkse deelname aan GivingTuesday, donaties in natura, schenkingen, erfstellingen en legaten en SponsorKliks.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?