CBF-Erkenningspaspoort

ReumaZorg Nederland (RZN)

ReumaZorg Nederland (RZN) streeft naar het onbeperkt meedoen van alle mensen met reuma in de maatschappij.

Dit willen we oplossen

Reuma: verzamelnaam voor diverse chronische ziekten. Eén op de 9 Nederlanders heeft reuma. Dagelijks strijden er mensen om simpelweg ‘mee te kunnen (blijven) doen’ en tegen eenzaamheid en onbegrip. We blijven werken aan verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met reuma.

Dit is waar we trots op zijn

Onze kernwaarden: patiëntgericht, open voor nieuwe ontwikkelingen, transparant, samenwerkingsgericht. Onze Social Development Goals: goede gezondheid en welzijn, goed onderwijs, eerlijk en passend werk, vermindering ongelijkheid en samenwerking om onze doelen te bereiken.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 651.475

We willen bereiken, dat alle mensen met reuma gewoon ‘mee kunnen (blijven) doen’ thuis, op het werk, op school en elders in de maatschappij. Ons doel is een goede kwaliteit van leven voor iedereen met reuma. Hier werken we aan via voorlichting, onderzoek, lotgenotencontact .....

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 606.600

  1. Voorlichting: informatieve bijeenkomsten, webinars, filmpjes, website en sociale media.
  2. Belangenbehartiging: stimuleren van sociale en economische inclusie van mensen met reuma, kwetsbare jongeren en ouderen.
  3. Belangenbehartiging: ervaringsdeskundigen trainen voor deelname in (wetenschappelijk) onderzoek, beleid en voorlichtingsactiviteiten.
  4. Lotgenotencontact: bevorderen van onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en ervaringen door mensen met reuma en hun naasten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 721.855

We ontvangen een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, werken met projectsubsidies, bijdragen van donateurs en sponsors en contributie van onze leden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?