CBF-Erkenningspaspoort

Rewilding Europe

Samen realiseren we spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat.

Dit willen we oplossen

Grootschalig natuurherstel door middel van rewilding biedt een duurzame oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis in Europa d.m.v rewilding principes. Zelfregulerende ecosystemen, geleid door natuurlijke processen bieden daarbij de beste garantie voor duurzaam resultaat.

Dit is waar we trots op zijn

Rewilding Europe heeft ‘rewilding’ als een nieuwe benadering voor natuurbescherming op de kaart gezet in Europa. Momenteel 10 voorbeeldgebieden operationeel. Samen met wetenschappelijke, financiële en beleidssectoren relevante marktpositie ontwikkeld in Europa.

Medewerkers

28,5

Actief gebied

13 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 11.239.750

Rewilding Europe staat voor de ontwikkeling van spectaculaire wilde natuur in Europa, op basis van een nieuwe natuurvisie waarbij natuur meer op eigen benen staat en waar de lokale economie van profiteert.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 9.195.382

  1. Herstel van natuurlijke processen, zoals natuurlijke begrazing, overstromingen, natuurlijke bosbouw, spontane ontwikkeling van vegetatie.
  2. Herstel van populaties van wilde diersoorten die een sleutelfunctie vervullen in de natuur.
  3. Technische en financiële ondersteuning van lokale ondernemers die bijdragen aan natuurherstel.
  4. Opschaling en ‘uitvergroting’ van de resultaten via (onder meer) beleidsbeïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 16.301.854

Onze inkomsten in 2023 waren EUR 16.301.854: 70% organisaties zonder winststreven, 9% bedrijven, 8% subsidies, 6% loterijen, 5% particulieren en 3% overig. Onze reserves waren EUR 11.430.150: 31% bestemmingsreserve, 22% bestemmingsfondsen, 13% continuïteitsreserve en 31% overig

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?