CBF-Erkenningspaspoort

Rode Kruis

We zijn er voor iedereen in nood. We maken geen onderscheid.

Dit willen we oplossen

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten en rampen.

Dit is waar we trots op zijn

Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. Met elkaar zijn we in staat direct hulp te verlenen.

Medewerkers

530

Actief gebied

51 gebieden

Vrijwilligers

14000

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 168.619.000

Met onze vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 191 landen werken we aan versterken van gemeenschappen voor, tijdens en na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en medemenselijkheid

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 155.519.000

  1. We helpen mensen in nood
  2. We bereiden mensen voor op noodsituaties en rampen
  3. We mobiliseren mensen om elkaar te helpen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 170.127.000

Fondsenwerving, subsidies, betaling voor diensten en producten

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?