CBF-Erkenningspaspoort

Ruby and Rose

zamelt geld in voor onderzoek naar gynaecologische kanker

Dit willen we oplossen

minder gynaecologische kanker, betere overlevingskansen voor vrouwen met gynaecologische kanker en een betere kwaliteit van leven voor vrouwen met gynaecologische kanker

Dit is waar we trots op zijn

Dat we het goede doel waren van Agora Club Zeeuws-Vlaanderen in het kader van hun oprichting, dat we fijne vrijwiliigers hebben die altijd klaar staan om te helpen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

3

Erkend sinds

01 juli 2017

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Vrouwen en meisjes

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 44.960

meer geld inzamelen voor onderzoek naar gynaecologische kanker; dan kunnen we weer nieuwe onderzoeksvoorstellen laten indienen

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 36.500

  1. acties van particulieren en bedrijven waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
  2. acties van Ruby and Rose zelf waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
  3. sponsorloop Vierdaagse
  4. verkoop gadgets via webshop en bij evenementen

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 72.308

inzamelacties en donaties; verkoop loten Vriendenloterij

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?