CBF-Erkenningspaspoort

Rudolphstichting

Rudolphstichting - uithuisgeplaatste kinderen in geborgenheid (gezinshuis) en stimulerende leefomgeving (Jeugddorp De Glind) laten opgroeien

Dit willen we oplossen

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Toekomstperspectief voor uithuisgeplaatste kinderen!

Dit is waar we trots op zijn

Rudolphstichting heeft afgelopen decennium het 'opgroeien in een gezin' landelijk op de kaart gezet. Daarnaast zijn we actief in Jeugdddorp De Glind waar uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen kunnen wonen en binnen een gewoon dorp herstellen en ontwikkelen.

Medewerkers

9,23

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2003

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 2.552.449

Wij bevorderen in Jeugddorp De Glind ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen en we zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 2.528.675

  1. In Jeugddorp De Glind bijdragen aan kind-, woon- en vrijetijdsprojecten en aan een helende en stimulerende leer- en leefomgeving.
  2. Ontwikkelen van innovatieve woonvormen die uitgaan van het gezinsleven of bijdragen aan dit soort trajecten door andere organisaties.
  3. Steunen van organisaties en personen die werken met uithuisgeplaatste kinderen.
  4. Ontwikkelen en delen van kennis, ervaring, kwaliteit en onderzoek

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 2.760.317

Giften van kerken uit heel Nederland. Financiele steun van Kerk in Actie. Giften van particuliere donateurs. Steun van vermogensfondsen (op projectbasis). Eigen inkomsten uit vastgoed.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?