CBF-Erkenningspaspoort

Rutgers

Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg, en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen.

Dit willen we oplossen

Rutgers zet zich in Nederland en wereldwijd in voor toegang tot anticonceptie, veilige abortus, het voorkomen van seksueel geweld én voor goede seksuele voorlichting aan jongeren. Want ieder mens moet eigen keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit.

Dit is waar we trots op zijn

De kracht van Rutgers is het ontwikkelen van effectieve, wetenschappelijk onderbouwde interventies, die seksualiteit op een positieve manier benaderen, met mensenrechten als uitgangspunt.

Medewerkers

104,8

Actief gebied

27 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2001

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 22.086.233

Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken, met respect voor de rechten van anderen, in een samenleving die ze daarin ondersteunt.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 19.773.312

  1. Onderzoek doen en onderzoek van derden toegankelijk maken
  2. Interventies ontwikkelen voor onderwijs en gezondheidszorg en partijen ondersteunen bij implementatie
  3. Pleitbezorging (advocacy) bij overheden en andere relevante beleidsmakers
  4. De deskundigheid van onze partners op bovenstaande bevorderen

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 21.689.729

Rutgers ontvangt subsidies van diverse Nederlandse ministeries, van (inter)nationale non-profit organisaties en vermogensfondsen en de Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?