CBF-Erkenningspaspoort

Sahelp

We streven ernaar dat de mensen in Burkina Faso duurzaam in hun eigen ontwikkeling kunnen voorzien.

Dit willen we oplossen

Hulp bieden aan de mensen in Burkina Faso op het gebied van armoedebestrijding, watervoorziening, verbetering voedselvoorziening, scholing, goede gezondheidszorg.

Dit is waar we trots op zijn

Dat mensen in Burkina Faso zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van hun toekomst en dat de middelen die wij hen geven, duurzaam ingezet worden.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Burkina Faso

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 september 2012

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.773

Dat zoveel mogelijk mensen en dieren overal en altijd toegang hebben tot (schoon) water. Dat er duurzaam geproduceerd wordt, kinderen en volwassenen geschoold worden, zodat ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, dat er meer medische voorzieningen komen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 14.851

  1. Door samen met lokale organisaties plannen rondom water, voedselvoorziening, scholing en gezondheidszorg te realiseren.
  2. Wij ondersteunen een integraal plattelandsproject voor 50.000 bewoners met wateropvang, groentetuinen, verbeterde landbouw methoden etc.
  3. Wij ondersteunen 2 naaischolen, kleuterschool, avondonderwijs volwassenen en 2 beroepsgerichte opleidingen verspreid over Burkina Faso
  4. Werken aan klimaatverbetering door agroforestry, erosiebestrijding, aanleg levende hagen. Ondernemerschap door verstrekken microkrediet

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.568

Door ontvangen van subsidies van gemeenten, houden van specifieke akties, ontvangen van reguliere en éénmalige giften van particulieren, samenwerkingsverbanden met instellingen

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?