CBF-Erkenningspaspoort

Sailing Kids

Het organiseren van gratis avontuurlijke zeiltochten voor ernstig- en chronisch zieke kinderen en/of jongeren samen met hun directe familie.

Dit willen we oplossen

Kosteloos een moment van ontspanning & nieuwe energie bieden aan ernstig- of chronisch zieke kinderen of jongeren en hun gezin, die door hoge kosten van zorg vaak financieel klem zitten en niet meer op vakantie kunnen. Sociaal isolement doorbreken d.m.v. lotgenoten contact.

Dit is waar we trots op zijn

Al sinds de oprichting in 2006 lukt het ons om elk jaar meerdere tochten kosteloos te kunnen aanbieden aan onze doelgroep(en). Het onbezoldigde bestuur realiseert dit zonder enige subsidie. Dit is alleen mogelijk dankzij onze donateurs, sponsors en vrijwilligers.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2017

Sector

Welzijn

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 19.478

Door meer gratis zeiltochten te realiseren kunnen wij meer gezinnen en jongeren in de doelgroep(en) bereiken en daarmee hulp bieden.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 11.776

  1. Wij organiseren gratis avontuurlijke zeilreizen op grote zeilschepen voor de doelgroep met professionele begeleiding
  2. Wij organiseren dagtochten op speciaal aangepaste schepen voor deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel.
  3. Wij geven vrijwilligers uit de gezondheidszorg gelegenheid specialistische kennis op te doen in het werken met (zieke) jongeren en kinderen.
  4. Jaarlijks organiseert de stichting een vrijwilligersdag en geeft voorlichting en trainingen over o.a. het gebruik van een A.E.D. aan boord.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 30.573

Ons geld is afkomstig van particuliere donateurs, bedrijven en sponsors. Wij opereren zonder enige steun van de overheid of andere instanties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?