CBF-Erkenningspaspoort

SAKO

SAKO versterkt lokale onderwijs- en gezondheidsinitiatieven die kinderen de kans geven zich te ontplooien en te worden wie zij willen zijn.

Dit willen we oplossen

Zonder goede gezondheid kunnen kinderen niet mee komen op school. Zonder onderwijs krijgt een kind niet de mogelijkheid haar/zijn talenten te ontwikkelen, wat ten koste gaat van het welzijn. Deze vicieuze cirkel wil stichting SAKO doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

SAKO werkt nauw samen met lokale partners ter versterking van door hen geïnitieerde projecten. Onze programma's bieden een antwoord op daadwerkelijke problemen en wensen, zoals deze door mensen zelf zijn verwoord. Dit komt de duurzaamheid van de geboden oplossingen ten goede.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Bangladesh

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 juli 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 39.905

In samenwerking met lokale partner organisaties streeft stichting SAKO ernaar om jaarlijks 1.450 kinderen en jongeren - variërend van 4 tot 18 jaar - passend onderwijs aan te bieden. Daarnaast ondersteunt SAKO gezondheidsprogramma's voor moeders en kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 38.880

  1. Ondersteuning lokale onderwijsinitiatieven gericht op kleuters zodat zij toegang en aansluiting krijgen op het reguliere basisonderwijs.
  2. Ondersteuning van een alternatief scholingsprogramma gericht op kinderen die geen aansluiting hebben met het regulier onderwijs.
  3. Ondersteuning van een technische vakopleiding die jongeren een erkend diploma geeft met aansluiting op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.
  4. Ondersteuning van gezondheidsprogramma's voor moeders, baby's en schoolgaande kinderen, gericht op kennisoverdracht, preventie en rechten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 51.680

De stichting kan de projecten blijven steunen, door de donaties van 1 institutionele sponsor, ca 150 particulieren en een aantal bedrijven die jaarlijks hun bijdrage leveren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?