CBF-Erkenningspaspoort

Save Ethiopian Children

Kansarme- en weeskinderen helpen

Dit willen we oplossen

Veel weeskinderen groeien op zonder ouders, kunnen daardoor niet naar school, daardoor is het welzijn van de kinderen ver onder acceptabel niveau.

Dit is waar we trots op zijn

In gezinsverband kinderen laten opgroeien. Goed onderwijs geven en begeleiden naar volwassenheid.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Ethiopië

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 augustus 2009

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 3.153

Zoveel mogelijk kinderen in gezinsverband laten opgroeien en naar school laten gaan zodat het welzijn van de kinderen op acceptabele niveau komt en ze op later leeftijd een bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 1.932

  1. fondsenwerving
  2. onderdak zoeken voor de kinderen
  3. via lokale partners zorg dragen voor het welzijn van de kinderen

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 6.980

Via donaties, giften, acties en legaten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?