CBF-Erkenningspaspoort

Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, natuurrampen en oorlog..

Dit willen we oplossen

Niet elk kind ter wereld krijgt een eerlijke kans op een gezonde toekomst als gevolg van schending van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit remt de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de ontwikkeling van onze hele samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

De noodhulpverlening die we wereldwijd bieden aan kinderen die zijn getroffen door natuurrampen en conflict. Dankzij onze lokale medewerkers kunnen we direct kindgerichte noodhulp verlenen (o.a. medische zorg, bescherming en onderwijs) en blijven net zo lang als nodig is.

Medewerkers

125,2

Actief gebied

30 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 82.295.660

In 2030 krijgt elk kind ter wereld basisonderwijs, overlijden geen kinderen meer onder de vijf jaar aan te voorkomen ziekten en wordt geweld tegen kinderen niet langer getolereerd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 73.589.709

  1. Scholing aan kinderen en tieners door leveren van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het geven van onderwijs.
  2. Medische zorg aan kinderen en moeders via eigen klinieken, het geven van voorlichting, inentingen en speciale voeding.
  3. Beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting door veilige opvang, hereniging met ouders en psychosociale steun.
  4. Systeemverandering door het betrekken van publiek, organisaties en overheden bij het lot van kinderen en hen aanzetten tot actie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 84.183.776

Scholing aan kinderen en tieners door leveren van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het geven van onderwijs Medische zorg aan kinderen en moeders via eigen klinieken, het geven van voorlichting, inentingen en speciale voeding Beschermen van kinderen tegen geweld, misbruik, uitbuiting door veilige opvang, hereniging met ouders en psychosociale steun Systeemverandering door het betrekken van publiek, organisaties en overheden bij het lot van kinderen en hen aanzetten tot actie

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?