CBF-Erkenningspaspoort

Scholenproject Cambodja Rotterdam

Behoeftige jongeren een kans bieden de cirkel van armoede te doorbreken door goede scholing en opleiding

Dit willen we oplossen

Stichting Scholenproject Cambodja Rotterdam wil behoeftige kinderen een kans bieden tot een goede school- en beroepsopleiding om in de toekomst de cirkel van armoede te kunnen doorbreken. Verder streven we er naar om oudere behoeftigen te ondersteunen bij een menswaardig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

We helpen jaarlijks meer dan 100 jongeren aan een school- en beroepsopleiding via het Don Bosco Children Fund. Inmiddels hebben we de bouw van 53 nieuwe scholen en de reparatie van 30 scholen gefinancierd. Tot nu toe hebben wij op 4 scholencomplexen zonnepanelen geplaatst.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Cambodja

Vrijwilligers

1

Erkend sinds

01 december 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 231.037

Wij streven ernaar jongeren te ondersteunen om een opleiding te kunnen volgen. Hiervoor zoeken we sponsoren die een jongere financieel willen ondersteunen of helpen bij de financiering van de bouw van scholen of andere ondersteunende projecten voor hulp behoevende ouderen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 230.352

  1. Financieele ondersteuning bieden aan jongeren bij hun opleiding en aan ouderen om een menswaardig leven te kunnen leiden.
  2. Fondsen werven voor de reparatie, de nieuwbouw en de inrichting van scholen en andere hulp biedende inrichtingen ook voor ouderen.
  3. Fondsen werven voor schoon drinkwater, verbetering van irrigatie voor de landerijen en bouwen van hulp biedende inrichtingen voor ouderen.
  4. Fondsen werven voor solair projecten om meer groene energie op te wekken en zomede de lopende kosten voor scholen te kunnen verlagen

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 228.003

Via een groep private donateurs en een aantal vermogensfondsen en met Stichting Wilde Ganzen als medefinancier.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?