CBF-Erkenningspaspoort

SDS (Stichting Downsyndroom)

Wij helpen jong en oud met Downsyndroom, hun ouders, verwanten en professionals met bruikbare kennis over Downsyndroom tbv integratie

Dit willen we oplossen

Jong en oud met Downsyndroom moeten meedraaien in de maatschappij krijgen en naar vermogen hun eigen rol hierin vervullen. Passende ondersteuning hierbij moet vanzelfsprekend zijn.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn het kenniscentrum van NLop het gebied van Downsyndroom. 80% van de nieuwe ouders weten ons te vinden en krijgen een pakket met belangrijke informatie gratis toegestuurd. Ouders en professionals voelen zich betrokken bij de SDS. En waarderen het persoonlijk contact.

Medewerkers

0,5

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

60

Erkend sinds

01 augustus 2017

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 381.033

We hebben veel kennis over de manier waarop jong en oud met Downsyndroom zich kan ontwikkelen en delen dat met iedereen die dit nodig heeft. We ondersteunen ouders en professionals schriftelijk en persoonlijk via telefoon of mail. We hebben 30 trainingsdagen voor ouders en profs.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 287.208

  1. Magazine Down+Up: kwartaal magazine waarin veel kennis te vinden is. Maar ook zeer veel ervaringsverhalen van ouders zelf en een website.
  2. telefonische helpdesk: donateurs kunnen met alle vragen over opgroeien en opvoeden bij ons terecht, levenslang en levensbreed.
  3. onderzoek initiëren en uitvoeren: we werken mee met instituten om wetenschappelijke kennis up to date te houden. Doen zelf ook onderzoek.
  4. Geven van trainingen voor ouders en professionals via de DownAcademy

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 398.082

Het grootste deel van onze inkomsten komt van onze donateurs. Hiernaast zijn er veel giften. We krijgen van de overheid de vastgestelde instellingssubsidie. En er zijn inkomsten van webshop, trainingen en speciale acties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?