CBF-Erkenningspaspoort

SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat)

Duurzame Toekomst voor West Papoea.

Dit willen we oplossen

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) levert sinds 1995 haar bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s.

Dit is waar we trots op zijn

Focus op bedrijfseconomische projecten, veel vrijwilligers, veel jonge mensen, en geen betaalde krachten.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Indonesië

Vrijwilligers

22

Erkend sinds

01 augustus 2009

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

12 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 30.584

De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Daarbij ligt de focus op Gezondheid, Educatie, Water & sanitatie, Biodiversiteit, Cultuur en heeft de SDSP oog voor Gebiedsontwikkeling.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 19.484

  1. Integraal Plan voor gebiedsontwikkeling
  2. Duurzaam Toerisme steunen
  3. Plastic afval project, inzet op recycling (ls onderdeel van gebiedsontwikkeling)
  4. Hulp bij duurzaam, MVO ondernemen in Papoea. Onderdelen zijn voedselbossen, duurzame visserij, cacao en koffie.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 34.070

Donateurs, fondsenwerving (per project)

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?