CBF-Erkenningspaspoort

Sea Shepherd Nederland

Sea Shepherd's missie is diersoorten en ecosystemen in de oceaan te beschermen en te behouden.

Dit willen we oplossen

De acties van Sea Shepherd zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Hiertoe onderzoekt, registreert en documenteert Sea Shepherd illegale activiteiten op open zee, en werkt internationaal samen met overheidsinstanties.

Dit is waar we trots op zijn

Sea Shepherd werkt o.a. samen met overheden en maakt gebruik van innovatieve 'direct action' om illegale activiteiten op open zee en in marine reservaten te bestrijden. Dankzij o.a. onze toegewijde vrijwilligers behaalt Sea Shepherd daadwerkelijk resultaten.

Medewerkers

2,2

Actief gebied

19 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2020

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.519.702

Stoppen van illegale visserij en stroperij op zee, alsmede het stoppen van de vernietiging van het mariene ecosysteem.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 4.262.376

  1. Sea Shepherd onderzoekt documenteert en onderneemt wanneer wetten ter bescherming van de oceaan en de natuur in zee niet worden gehandhaafd.
  2. Sea Shepherd werkt samen met juristen, internationale wetshandhavingsinstanties en nationale overheden.
  3. Sea Shepherd schepen worden voornamelijk bemand door gepassioneerde vrijwilligers.
  4. Bewustzijn creëren middels het publiekelijk bekendmaken van illegale visserij, stroperij en de gevolgen hiervan voor onze planeet.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.247.875

Sea Shepherd is grotendeels afhankelijk van donaties. Verder vormt de verkoop van promotie artikelen een bron van inkomsten. Daarnaast is Sea Shepherd beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?