CBF-Erkenningspaspoort

Shaare Zedek

Financiele en morele hulp te verlenen met een tweeledig doel: directe hulp en verzoeningsgerichtheid

Dit willen we oplossen

In een explosieve samenleving van oorlogsdreiging, terreuraanslagen en levensvragen dient ieder mens optimale hulp te ontvangen. Wie gelooft dat er een kans op vrede in de regio is moet naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem kijken. Uw participatie is van levensbelang.

Dit is waar we trots op zijn

Shaare Zedek, een plaats van vrede, verzoening en beschermwaardigheid van het leven. Gerechtigheid ervaar je als je de poorten binnentreedt. Vruchtbare voedingsbodem voor vrede tussen vriend en vijand.

Medewerkers

0,3

Actief gebied

Israël

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 juni 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 784.332

Blijvend toonaangevend dat de beschermwaardigheid van het leven en hulp aan ieder ongeacht godsdienst, cultuur, rijk of arm, vriend of vijand betreft. De kwaliteitsnormen c.q. certificeringeisen moeten voldoen aan internationale toetsingsnormen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 736.660

  1. Transparante communicatie met (potentiele) donateurs
  2. Gerichte projecten waar de donateurs hun investeringsbereidheid tonen.
  3. Ziekenhuis ontvangt donateurs die ter plekke de status van het huidige of gerealiseerde projecten kunnen controleren.
  4. Kennisuitwisseling tussen medici en overige organisaties met een link naar medische zorg/opleiding

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 808.102

Een gestaag groeiend aantal donateurs zowel privé als zakelijk, collecten en legaten vormen hoofdzakelijk de inkomstenbron.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?