CBF-Erkenningspaspoort

Simavi

Powerful women, healthy societies. Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op water en sanitatie op te eisen.

Dit willen we oplossen

Vrouwen en meisjes hebben in grote delen van de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, terwijl dit een mensenrecht is. Dit raakt hen in hun gezondheid én in hun economische en sociale positie. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid willen wij bestrijden.

Dit is waar we trots op zijn

Simavi werkt al bijna een eeuw aan een gezonde en gelijkwaardige wereld. Tegenwoordig hebben we partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen. Krachtige vrouwen en meisjes verbeteren niet alleen hun eigen situatie, maar ook die van de mensen om hen heen.

Medewerkers

36,8

Actief gebied

10 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 12.752.000

Onze visie is een wereld waarin alle vrouwen en meisjes gebruik kunnen maken van hun recht op water en sanitatie, met als resultaat een gezondere en rechtvaardigere samenleving. We willen leiderschap van vrouwen in water en sanitatie vergroten en klimaatbestendige oplossingen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 11.151.000

  1. Samen met vrouwen en meisjes strijden wij voor gelijkheid om te zorgen dat zij hun recht op water en sanitatie kunnen opeisen.
  2. We werken samen met vrouwennetwerken en maatschappelijke organisaties om de de zeggenschap en het leiderschap van vrouwen te vergroten.
  3. We beïnvloeden water- en klimaatbeleid en ondersteunen lokale organisaties daarbij op internationaal, nationaal en lokaal niveau.
  4. We zetten vrouwen en meisjes centraal in alles wat we doen, baseren ons op mensenrechten en bouwen aan blijvende verandering.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 12.920.000

Het Nederlandse publiek, de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse overheid zijn belangrijke donoren voor ons. Wij werven onze middelen bij particulieren veelal door direct mail. Voor bedrijven en stichtingen wordt naar maatwerk gestreefd.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?