CBF-Erkenningspaspoort

Siriz

Het bieden van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen.

Dit willen we oplossen

We willen hulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

Dit is waar we trots op zijn

Siriz draagt actief bij aan het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen en biedt mannen en vrouwen perspectief in schijnbaar uitzichtloze situaties.

Medewerkers

23,4

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

44

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Welzijn

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.329.729

Vergroten kennis bij jeugdigen en jongvolwassenen voor verantwoord seksueel gedrag en voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan ieder die worstelt met de keuze voldragen of afbreken, en daarna.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 2.853.444

  1. Voorlichting over verantwoord seksueel gedrag.
  2. Ondersteuning van mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.
  3. Opvang voor jonge (aanstaande) moeders met meervoudige problemen.
  4. Kennisdeling over onbedoelde zwangerschap en het afbreken van een zwangerschap.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.183.285

Gemeentelijke middelen vanuit de WMO en Jeugdwet voor ambulante en residentiële hulp, VWS-subsidie voor keuzehulp en online hulplijn, fondsen en donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?