CBF-Erkenningspaspoort

Small Miracles

Wonderen bestaan! Kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne.

Dit willen we oplossen

De armoede en onderwijsachterstand van kansarme bevolkingsgroepen in de Transkarpaten (Oekraïne), in het bijzonder van Roma-kinderen, weeskinderen en kinderen met een beperking.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots en vooral dankbaar dat we gezegend door God een zegen mogen zijn voor anderen en dat er hierdoor, in deze tijd, nog (kleine) wonderen mogen gebeuren. Vandaar de naam van onze stichting: Small Miracles.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2022

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 195.720

Betere onderwijskansen voor Roma-kinderen. Betere zorg en begeleiding voor weeskinderen en kinderen met een handicap. Kwetsbare bevolkingsgroepen helpen vanuit de liefde van Jezus Christus.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 177.506

  1. Jurjen en Ruth Knot wonen in Hongarije en werken van daaruit in Oekraïne. Als stichting faciliteren wij hen, samen met vrienden/donateurs.
  2. Evangelisatie, educatie, ondersteuning meisjesweeshuis en dagopvang voor kinderen met een beperking, sportactiviteiten/talentontwikkeling.
  3. In Oekraïne betrekken we de lokale bevolking bij de diverse activiteiten. In Nederland stimuleren we de betrokkenheid door jongerenreizen.
  4. In Nederland zamelen we goederen en financiële middelen in. Hierbij maken we gebruik van een fondswerver.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 237.963

Wij werven onze gelden vooral bij mensen die Jurjen en Ruth kennen en voor langere tijd betrokken willen zijn. Donateurs dragen zorg voor (een deel van) de inkomsten. Daarnaast zijn er kerken, particulieren en bedrijven die de stichting ondersteunen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?