CBF-Erkenningspaspoort

Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Dit willen we oplossen

Solidaridad werkt aan oplossingen voor structurele armoede, het voeden van de wereldbevolking, de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, schade aan natuur en milieu en slechte sociale omstandigheden voor boeren, mijnwerkers en arbeiders.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 kwam 3,4 miljoen hectare land onder duurzamer beheer en hielp Solidaridad 974.000 boeren aan een beter inkomen en 1 miljoen arbeiders en mijnbouwers aan betere arbeidsomstandigheden. Dit draagt bij aan betere leef- en werkomstandigheden en bescherming van natuur & milieu.

Medewerkers

53,1

Actief gebied

53 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2004

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 37.851.008

Dat iedereen geniet van de beste, lekkerste en mooiste producten. Dat elke maker een eerlijke prijs krijgt om er goed van te leven en we onze aarde sparen. Winst voor iedereen.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 36.891.791

  1. We helpen boeren, arbeiders, ondernemers en andere ‘makers’ over de hele wereld aan meer kennis, rechten, kansen en connecties.
  2. We werken met bedrijven zodat de vraag naar eerlijke producten groeit en investeren samen in duurzame productie.
  3. Solidaridad werkt samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan regels voor een solidaire economie.
  4. We helpen consumenten om solidaire keuzes te maken in de winkel.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 37.785.800

Met de steun van giften van donateurs en particuliere fondsen kan Solidaridad grote samenwerkingsprogramma's ontwikkelen met Europese overheden en bedrijven, die willen investeren in een solidaire economie. Zo wordt een gift veel meer waard.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?