CBF-Erkenningspaspoort

Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging voorkomt en bestrijdt huisdierenleed in Nederland met voorlichting, educatie en politieke lobby.

Dit willen we oplossen

Veel (potentiële) huisdiereigenaren houden te weinig rekening met het belang van het dier en met de natuurlijke behoeftes van huisdieren. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan adequate dierenbeschermende wetgeving. Hierdoor ontstaat veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In onze lange geschiedenis hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan dierenbeschermende wetgeving en een betere omgang met dieren. Dat vergt een lange adem en doorzettingsvermogen. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan bij ons altijd voorop.

Medewerkers

4,2

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

150

Erkend sinds

01 oktober 2008

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 450.790

De Sophia-Vereeniging streeft naar een samenleving waarin mensen bij het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren rekening houden met hun natuurlijke behoeftes en hun eigen waarde. Alleen dan kan dieren een goed welzijn geboden worden.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 354.976

  1. Voorlichting over aanschaf en natuurlijke gedrag, bijvoorbeeld met gratis dierenspreekuren en het Sophia SnuffelCollege op basisscholen.
  2. (Politieke) lobby voor strenge dierenbeschermende wet- en regelgegeving en handhaving, vaak in samenwerking/overleg met andere organisaties.
  3. Lobbycampagnes voeren voor dierenbeschermende wet- en regelgeving die het natuurlijke gedrag en het welzijn van huisdieren waarborgt.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 279.714

De donaties en contributies van onze achterban vormen de belangrijkste inkomsten. Incidenteel ontvangen wij baten uit nalatenschappen of fondsen. Tevens zijn er inkomsten uit beleggingen en uit de verhuur van een deel van ons pand. Wij ontvangen geen subsidies of sponsorgelden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?