CBF-Erkenningspaspoort

SOS Kinderdorpen

De kracht van familie

Dit willen we oplossen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Dit is waar we trots op zijn

In onze programma’s staat het kind centraal. Lokale medewerkers kennen elk kind bij naam en maken samen met hen, familie en omgeving een persoonlijk ontwikkelplan. Elk kind krijgt de steun die het nodig heeft, komen ze in hun kracht en krijgen de basis voor een kansrijke toekomst

Medewerkers

53,5

Actief gebied

26 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 33.748.123

Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Familie is de enige effectieve plek voor het herstel en een gezonde ontwikkeling van kinderen, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 27.974.155

  1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families ondersteunen en versterken, zodat ze zelf de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen.
  2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren praktische kennis en werkervaring laten opdoen.
  3. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 33.081.939

Van oudsher hebben we een grote particuliere achterban. Vanuit particuliere giften hebben we in 2022 € 17,4 miljoen ontvangen. Stichtingen, bedrijven en loterijen dragen ook volop bij ons werk (€ 4,4 miljoen). Zo’n € 11,3 miljoen komt van institutionele donoren.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?