CBF-Erkenningspaspoort

Spaanse Evangelische Zending

Professionele hulp aan iedere Spaanstalige met geestelijke nood, door stimuleren van beter begrijpen van de Bijbel.

Dit willen we oplossen

Het gebrek aan theologische kennis in het Rooms-katholieke Spanje en het communistische Cuba op alle niveaus van de bevolking. Ook is het een belangrijke doelstelling in Nederland de kennis over het kerkelijk leven in Spanje en Cuba te bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Grote invloed en bekendheid in de protestantse volksdeel van Spanje en Cuba.

Medewerkers

3

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2005

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 433.338

Zowel in Spanje als in Cuba dragen wij de kennis van het daar weinig bekende Calvinisme over.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 372.357

  1. Lectuurondersteuning aan predikanten
  2. Cursuswerk voor iedereen, dus met eenvoudig en boeiend materiaal
  3. Ondersteuning van seminarie, dus scholen voor de theologische opleiding
  4. Kleine diaconale projecten ter ondersteuning van de verspreiding van het Evangelie

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 545.460

Een deel van onze inkomsten komt van particulieren die onze Zendingsbode lezen of ons kennen via advertenties en activiteiten. Ook worden wij gesteund door diverse kerken, scholen en ondernemers.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?