CBF-Erkenningspaspoort

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 20.000 kinderen door hun spierziekte te maken met spierzwakte of uitval van spieren. De impact op hun leven en dat van hun familie is groot. Kinderen met een spierziekte moeten sneller een diagnose en behandelingen krijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2008 bundelen we kennis en kracht om sneller diagnose en behandelingen mogelijk te maken. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht is hierbij de standaard. Dit is dé plek waar grote successen worden geboekt in de strijd tegen spierziekten bij kinderen.

Medewerkers

7,84

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

4

Erkend sinds

01 juli 2003

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.051.294

Spieren voor Spieren heeft als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.719.567

  1. Spieren voor Spieren maakt mogelijk dat kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandelingen krijgen.
  2. Spieren voor Spieren boekt sneller vooruitgang door kennis en kracht op het gebied van diagnose en behandelingen te bundelen.
  3. Het realiseren van onze ambitieuze doelen kost veel geld en inspanning. Daarom binden wij zoveel mogelijk mensen aan Spieren voor Spieren.
  4. .

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 4.797.906

Onder het motto "gezonde spieren voor zieke spieren" organiseren wij eigen fondsenwervende events, ondersteunen wij (sportieve) fondsenwervende acties en werken wij samen met o.a. bedrijven, sportclubs en de VriendenLoterij. Wij ontvangen ook donaties, giften en nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?