CBF-Erkenningspaspoort

Steun 22q11

Bekendheid en begrip voor dit syndroom, zodat "Onbekend maakt onbegrepen" niet meer van toepassing is voor mensen met het 22q11 syndroom.

Dit willen we oplossen

De onbekendheid rondom het 22q11 syndroom oplossen en daarnaast een opvangnet zijn voor ouders. Onbekendheid zorgt voor veel onbegrip en onduidelijkheid bij zowel artsen, zorgverleners, leraren/scholen, hulpinstanties, familie en in de naaste omgeving.

Dit is waar we trots op zijn

Onze docu "Over leven met 22Q11". Ingezamelde gelden voor onderzoek aan WKZ/UMC, MUMC en 's Heeren Loo. Onze contactdagen, projecten/campagnes, events en infovoorziening. Ons samenwerkingsverband met Stichting Hulphond. Ons jaarlijkse magazine onze mini-docu's en info filmpjes

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 december 2018

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 154.307

Dat het 22q11 syndroom een begrip wordt. We willen voor iedereen helder maken dat elke persoon met 22q11 anders is door vele kenmerken/symptomen. Dat ouders, hulp- en zorgverleners weten dat hier info en steun gehaald kan worden. Landelijke bekendheid en begrip bij iedereen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 106.074

  1. Landelijke verspreiding campagne via A0 posters, flyers en magazine, zichtbaar op trailers. Via Social Media, projecten en evenementen.
  2. Nauwe samenwerking de MAR en met artsen en specialisten van WKZ/UMC en MUMC+ en 's Heerenloo die gespecialiseerd zijn in het 22q11 syndroom.
  3. Campagne "Omdat sporten niet vanzelfsprekend is" via sportclubs verspreiden om zo nog meer bekendheid te krijgen dmv samenwerkingsverband.
  4. Organisatie lotgenotencontactdagen, studiedagen, (sport/goede doelen) inzamel events, ambassadeurs, donateurs, oudernetwerk

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 164.465

Via zelf georganiseerde (sport) inzamelevenementen, via netwerken, via donateurs, via een instellingssubsidie van het VWS.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?