CBF-Erkenningspaspoort

Steun Emma Kinderziekenhuis

Het verwerven van fondsen tbv hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden in het Emma

Dit willen we oplossen

Het bieden van de best mogelijke zorg, in de breedste zin van het woord, voor (ernstig) zieke kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis

Dit is waar we trots op zijn

De nieuwe afdeling IC Neonatologie, een afdeling voor zieke, vaak te vroeggeboren baby’s en hun ouders. Deze afdeling levert zowel topzorg aan deze aller ziekste kinderen maar ook aan hun ouders. Dit is hèt toonaangevend expertisecentrum op wereldniveau.

Medewerkers

4,9

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 5.786.337

Geworven fondsen moeten leiden tot beter onderzoek en verbetering van zorg en psychosociale omstandigheden waarin kinderen en het gezin, in het Emma Kinderziekenhuis verkeren.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 5.182.771

  1. Inspireren en activeren van mensen om in actie te komen voor het Emma, en zich binden aan de Stichting
  2. Het organiseren van kennisbijeenkomsten en fondsenwervende evenementen voor relaties.
  3. Opzet van een campagne om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 5.856.743

Stichting Steun Emma werft bij vermogensfondsen en goede doelen, veelal voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er vele actievoerders die fondsenwervende activiteiten organiseren ten bate van het Emma. Ook ontvangen wij nalatenschappen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?