CBF-Erkenningspaspoort

Steunfonds Laatste Wil

Het vervullen van de behoefte aan een legale, veilige, humane en betrouwbare manier waarop mensen in eigen regie kunnen sterven.

Dit willen we oplossen

Het wegnemen van blokkades in onze samenleving die mensen verhinderen in eigen regie een menselijke levenseinde te realiseren.

Dit is waar we trots op zijn

We vertolken een opvatting die door 65% van de Nederlanders wordt onderschreven, maar die nog geen stem heeft. Het lukt ons dit thema bespreekbaar te maken en zo een emancipatie in gang te zetten. Een menselijk levenseinde is voor iedereen een wenselijk levenseinde.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

5

Erkend sinds

01 april 2022

Sector

Gezondheid

Doelgroep

Ouderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 381.939

Een legale, veilige, humane en betrouwbare manier waarop mensen in eigen regie kunnen sterven en die voor iedere Nederlander boven de 18 beschikbaar is.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 311.673

  1. Wij verstrekken informatie over laatstewilmiddelen, delen ervaringen en brengen mensen met elkaar in gesprek.
  2. We respecteren wet- en regelgeving, maar strijden voor verruiming daarvan.
  3. We geven mensen die een zelfgekozen levenseinde voorstaan een stem, vragen respect hiervoor en nodigen uit tot dialoog.
  4. We doen onderzoek naar betrokkenen en hun keuzemotieven en willen inzicht verschaffen in de zich ontwikkelende praktijken.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 735.967

Wij vragen Nederlanders die onze missie steunen om een gift.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?