CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Barnabas

Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt aan kwetsbare mensen in onstabiele landen.

Dit willen we oplossen

Er zijn veel mensen die vergeten worden, Syrische vluchtelingen in Libanon, de armen in Congo, minderheden in Pakistan. Wij bieden hulp, troost en bemoediging aan kwetsbare mensen in onstabiele landen.

Dit is waar we trots op zijn

We richten ons op initiëren en ontwikkelen van lokale activiteiten in strategische gebieden van nood door samen te werken met lokale leiders. Wij stellen hun in staat om de meest kwetsbare mensen identificeren, vervolgens helpen en bemoedigen.

Medewerkers

0,6

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

18

Erkend sinds

01 juni 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 242.547

De drijfsfeer van ons werk en de lokale leiders waar we mee werken is om te leven zoals Jezus leefde. Dat betekent, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 234.687

  1. Onderwijs: Ondersteunen van scholen of schoolgeld om kwetsbare kinderen toch de mogelijkheid te geven naar school te gaan.
  2. Water: Het slaan van nieuwe waterputten, waterputtenreparatie project en uitreiken van waterfilters.
  3. Praktische hulp: We ondersteunen kwetsbare mensen op het gebied van voedsel, medische zorg, micro-ondernemerschap en transport.
  4. Training & Bemoediging: Naast het brengen van praktische hulp, zijn persoonlijke bezoeken een belangrijk onderdeel van ons werk.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 257.235

Het grootste deel van onze inkomsten krijgen wij van particulieren, mensen die onze missie een warm hart toedragen. Daarnaast ontvangen wij giften van andere stichtingen, bedrijven en kerken.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?