CBF-Erkenningspaspoort

stichting iQ+

Samen voor het hoogbegaafde kind!

Dit willen we oplossen

Wij helpen ouders in de zoektocht naar passend onderwijs en effectieve, betaalbare hulp voor hun hoogbegaafde kind. Dit met het oog op een gezonde ontwikkeling van het kind en het realiseren van passend onderwijs en passende hulpverlening ism alle betrokkenen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben op diverse manieren positief bijgedragen aan verandering binnen gezin, onderwijs en zorg. De dankbaarheid is dagelijks voelbaar. We ontvangen waardering voor de gedegen aanpak, de steun voor ouders en het op maat geven van adviezen, waardoor het kind weer gaat stralen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2022

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 63.137

Ieder hoogbegaafd kind in Nederland groeit op in een omgeving waarin het gezien wordt en het zich kan ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen potentie, tot een volwassene die met (zelf)vertrouwen en in balans in het leven staat.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 58.161

  1. We streven ernaar handen van professionals in o.a. onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders voor het hoogbegaafde kind ineen te slaan.
  2. We fungeren als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid.
  3. Onze diensten zijn erop gericht om kennis te delen en mogelijkheden zichtbaar te maken.
  4. We bieden ondersteuning en dragen zorg voor een platform waarmee we onderlinge verbinding inzetten en samenwerken.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 67.026

Momenteel zijn inkomsten variabel en verworven door aanwending van uiteenlopende bronnen. Een opsomming van de huidige aangewende bronnen: - Inkomsten uit voornamelijk regionale fondsen - Projectmatige inkomsten - Inkomsten door donaties - Inkomsten via subsidies

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?