CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Jalihal

Inkomen creëren voor kansarme vrouwen op het platteland van India, en droogte aanpakken door met 5.000 boeren één miljoen bomen te planten.

Dit willen we oplossen

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. We werken samen met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS).

Dit is waar we trots op zijn

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft geloof in eigen kunnen. Vrouwen uit eerdere projecten hebben geen ondersteuning meer nodig; ze zijn selfsupporting. Het werkt.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

10

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 208.017

De vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid bieden om zelf een activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten; niet incidenteel maar structureel. Samen met YPS ontwikkelen we projecten, die op onze doelgroep zijn afgestemd.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 207.055

  1. We deden al een naaimachineproject, een geitenproject en een kippenproject. Negen vrouwen kregen een e-scooter als taxi voor lokaal vervoer.
  2. We bouwden voor 60 vrouwen een huis om voor hen en hun kinderen meer veiligheid te bieden; 20 huizen met extra ruimte voor een bedrijfje.
  3. We planten op grote schaal bomen en struiken samen met boeren en vrouwen in ons werkgebied. Nu al 900.000. Vrouwen zijn actief betrokken.
  4. Vijf jaar achtereen gaan 965 boeren, 25 vrouwen en 10 gemeenschappen 1 acre gebruiken om 200 bomen en struiken te planten en verzorgen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 151.408

Particuliere donateurs € 10.000 per jaar. Sociale ondernemingen € 20.000 per jaar. Vermogensfondsen € 80.000 per jaar. Lokale fondsenwerving € 25.000. Wilde Ganzen steunt ons met een bonus van 50% over alle donaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?